ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ

หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (6)
 Electric Motor Repair
 Mechanical Repair
 Industrial Pump
 Balancing Services
 การแบ่งประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า
 มาตรฐานงานซ่อมมอเตอร์
 เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 ออกแบบสร้างเครื่องจักร
 Laser Shaft Alignmentเมนู
บทความที่หน้าสนใจ
การพันมอเตอร์
มาตรฐานงานซ่อมปั๊มน้ำ
การสั่นสะเทือนเบื้องต้น
การออกแบบหม้อแปลง
วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ 1เฟส
มาตรฐาน ISO-2372
การติดตั้งตลับลูกปืน
The Basics of Balancing
การทดสอบค่าความเป็นฉนวน
Surge Comparison Tester
Automatic Transfer Switch (ATS)


9 MECHANICS CO.,LTD.

1/9 หมู่ที่12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-751-0755 Fax : 02-337-3426

E-mail: savemotorservice@gmail.com

ศูนย์ให้บริการงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าโรงานและปํ้มน้ำอุตสาหกรรม

โดยทีมงานและวิศวกรที่เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการและคำปรึกษา 

E-mail: savemotorservice@gmail.com

เราพร้อมให้บริการ งานแก้ไข ซ่อมด่วนงานด่วนติดต่อ

คุณ พิทยา : 086-667-8789 , 086-770-0066

รับส่งถึงโรงงาน

E-mail: savemotorservice@gmail.com

Emergency Call : 08-6770-0066 , 08-6667-8789

http://www.facebook.com/savemotor?headername=9Mechanics

การสั่นสะเทือนเบื้องต้น (Vibration)
การสั่นสะเทือน (Vibration) (อ่าน 27780/ตอบ 3)
เมื่อกล่าวถึงเรื่องการสั่นสะเทือน หลายคนอาจบอกว่าเข้าใจยากในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องง่ายที่จะทำความเข้าใจและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และติดตามสภาพของเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี

การสั่นสะเทือนคืออะไร
การสั่นสะเทือน (Vibration) ในความหมายทางวิศวกรรมก็คือ

“การสั่นหรือการแกว่งของวัตถุหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจุดที่ใช้อ้างอิง”

เช่นการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเมื่อเปรียบเทียบกับฐานของเครื่อง หรือการสั่นสะเทือนของตลับลูกปืน (Bearing) เมื่อเทียบกับตัวเรือน (Cage or Housing)

การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจะสามารถทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายได้โดยการแตกหักหรือล้าตัวซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากน้อย เร็วหรือช้าก็จะขึ้นอยู่กับขนาดและทิศทางของแรงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับขนาดโครงสร้างและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุนั้น ๆ


ที่มาของการสั่นสะเทือน (Vibration Source )
โดยปกติแล้วการทำงานของชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องจักรนั้นย่อมมีการสั่นสะเทือนเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ถ้าระดับการสั่นสะเทือนนั้นไม่มากหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าการสั่นสะเทือนมากเกินไปก็อาจส่งผลให้ชิ้นส่วนตลอดจนเครื่องจักรนั้น ๆ มีอายุการใช้งานที่สั้นลง เราจึงต้องหาสาเหตุและที่มาของการสั่นสะเทือนนั้นเพื่อทำการแก้ไขให้การสั่นสะเทือนนั้นอยู่ในระดับปกติ ซึ่งการสั่นสะเทือนนั้นมาจากหลายสาเหตุ เช่น
- ความไม่สมดุลในการหมุน (Unbalance)จะเกิดขึ้นเมื่อจุดศูนย์กลางของการหมุนและจุดศูนย์กลางของมวลไม่อยู่ในจุด ๆ เดียวกัน เช่น การไม่สมดุลหรือการแกว่งของเพลาที่คดงอหรือชำรุด การไม่สมดุลของใบพัด ล้อช่วยแรง ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ในแนวรัศมีหรือในรูปวงกลม
- ความไม่ได้ศูนย์ (Misalignment) ระหว่างเพลาของมอเตอร์และปั้มหรือเพลาของต้นกำลังกับเพลาของเครื่องจักร  
- การหลุดหลวมของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร
- การที่แบริ่งหรือบูช เกิดการชำรุดสึกหรอ หรือขาดการหล่อลื่น
- แท่นเครื่องหรือจุดจับยึดของเครื่องจักรไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง


สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนนั้นจะเกิดเนื่องจากแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สั่นสะเทือนนั้น ๆ โดยที่แรงที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามกฎข้อที่สองของนิวตัน (2nd Newton Laws) ดังสมการ
            F= ma ……………………………. (1)
โดยที่    F คือ แรงกระทำที่เกิดขึ้น (N)
            m คือ มวลของวัตถุหรือระบบที่เคลื่อนที่ (kg)
            a คือ * อัตราเร่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุหรือระบบที่เกิดการเคลื่อนที่ (m/s2)
.

* อัตราเร่งก็คืออัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนแปลงต่อหน่วยเวลา เช่นรถยนต์เคลื่อนที่จากความเร็ว 0–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 10 วินาที อัตราเร่งก็จะเท่ากับ 

100/10 = 10 กิโลเมตร/วินาที2    หรือ     = 2.8 m/s2 

ซึ่งหมายความว่าในแต่ละวินาทีความเร็วของรถจะเพิ่มขึ้นจากความเร็วเดิม 2.8 เมตร/วินาที

.

สำหรับการเคลื่อนที่เชิงมุมนั้นความไม่สมดุลของชิ้นส่วนที่หมุนก็จะเป็นต้นเหตุให้เกิดการสั่นสะเทือน โดยแรงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนจะเป็นไปตามสมการ


          F = mr*r*2

โดยที่   F คือ แรงกระทำที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลในการหมุน (N)
           mr คือ มวลของวัตถุหรือระบบที่เคลื่อนที่โดยการหมุน (kg)
           r คือ ระยะห่างระหว่างมวลที่ไม่สมดุล, mr จากศูนย์กลางการหมุน (m)
            คือ ความเร็วเชิงมุม (2Ns)(m/s) โดยที่ Ns = รอบ/วินาที
.

ตัวอย่างที่ 1 จากรูปที่ 1 เป็นรูปล้อช่วยแรง (Fly Wheel) อันหนึ่งติดอยู่กับมอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที และบนล้อช่วยแรงอันนี้มีวัตถุที่ไม่สมดุล น้ำหนัก 100 กรัม (0.1kg) ติดอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของการหมุนเป็นระยะทาง 200 มิลลิเมตร แรงที่เกิดจากความไม่สมดุลจากวัตถุดังกล่าวจะเป็นไปตามสมการที่ 2 ซึ่งจะเท่ากับ


และถ้าความเร็วในการหมุนของล้อช่วยแรงดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 3000 รอบ/นาที แรงจากความไม่สมดุลดังกล่าวก็จะเพิ่มเป็นรูปที่ 1 ส่วนประกอบของการไม่สมดุลตามตัวอย่างที่ 1

.

จากตัวอย่างที่ 1 เราจะเห็นว่าเพียงน้ำหนักของมวลที่ไม่สมดุลเพียง 0.1 กิโลกรัมในสภาพตามตัวอย่างก็สามารถทำให้เกิดแรงเหวี่ยงจากการหมุนได้ถึง 78.53 กิโลกรัมที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที และเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 รอบต่อนาที แรงดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นไปถึง 314.15 กิโลกรัมซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรได้ถ้าหากเดินเครื่องต่อกันเป็นระยะเวลานาน
Copy Right By
www.savemotor.com
web master : 086-667-8789
*************

ความคิดเห็นที่ 0
ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนเบื้องต้น และการวัดค่าความสั่นสเทือนตาม ISO 2372 เพื่อการศึกษาทำโปรเจ็คจะต้องทำอย่างไรและมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ขอคำแนะนำด้วยครับ
นันทวัจน์ วุฒิ email
(23/07/2555 20:44:49) IP. 101.108.231.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
เราพร้อมสนับสนุนข้้อมูลเพื่อการศึกษา ติดต่อได้เลยครับ
บุรินทร์ email
(24/08/2555 15:29:30) IP. 115.67.32.x
ความคิดเห็นที่ 2
อโนทัย email
(02/08/2556 13:12:22) IP. 223.207.107.xxx
Total: 3:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
Fun & Emotion Icon Click here for more.
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง
 

สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 07/11/2554
ปรับปรุงเวบเมื่อ 08/11/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 6


จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ


สินค้า/บริการ แนะนํา...
Tornado Bearing Heater 2.8 kVA.
 

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.